СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2018

СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2017 / Do Create! Co-create! – ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ

СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2017 / Do Create! Co-create! – ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ: 1. Изабела Новотни / Уметноста на кукленото мајсторство 2. Невена Тодоровска / Мулти-Фан-Акција 3. Драган Христов (ЛУДУС) / Експериментална унисекс колекција 4. НОВА / Создавај старо во ново 5. ХАЕМУС…

,,Инфо млади @ креативни” 2017

,,Инфо млади @ креативни” 2017

Проектот  ,,Инфо млади @ креативни,,  е под покровителство на Град Скопје, а во организација и реализација на ЈУ КЦ Александар Македонски во соработка со средните училишта во Град Скопје, а има за цел да ги интегрира знаењето и креативноста како…

ЈАВЕН ПОВИК Ckопје Креатива 2017

Јавната установа Конгресен центар „Александар Македонски“, врз основа на годишната програма за работа на институцијата за 2017 година, објавува: ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и промоција на предлог проекти за реализација на Програмата за развој на креативните индустрии СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2017…