Лука Пишкорич и Игор Трупина (Словенија)

Скопје Креатива 2016 ви најавува двајца интернационални гости од Словенија, Лука Пишкорич, Директор на Полигон, Словенија и Игор Трупина, отворен активист на Полигон, Словенија.
Секција, Работилници/ Едукативни и Презентации/Едукативни

Работилница, Кроудфандинг – Лука Пишкорич (Словенија)
Презентација, Како соработките и создавањето работни простори ја потхрануваат креативноста – Игор Трупина (Словенија)

 

Линкови:

Лука Пишкорич (Словенија) »

Игор Трупина (Словенија) »