Ана Боуту и Пенелопе Пападимитраки (Аристотел Универзитет Грција)

Истражувачи/Индустриски дизајн и архитектура

Скопје Креатива 2016 – Интернационални гости / Секција: Работилници, Едукативни.

Програмата вклучи тематски предавања на поканети предавачи од Грција и странство и посети на лабораториите за агрикултура и економии, прехранбени науки и технологија, продукти од животинско потекло и заштита на расадот, хортикултура и витикултура и лабораторијата за фарми и градини на АУ.

8 agro_flyer_side B

Повеќе информации за најавената презентација… линк »