СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2017 / Do Create! Co-create! – ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ

СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2017 / Do Create! Co-create! – ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ:
1. Изабела Новотни / Уметноста на кукленото мајсторство
2. Невена Тодоровска / Мулти-Фан-Акција
3. Драган Христов (ЛУДУС) / Експериментална унисекс колекција
4. НОВА / Создавај старо во ново
5. ХАЕМУС / Розалии – прослава за празникот на розите
6. Елена Диновска – Зарапчиев / Светлосна врска
7. Газменд Ајруловски, ИНС / Виртоскоп
8. СПИРИТ / Креативно Скопје, градот на иднината
9. Вера Христовска / Разгледници од Македонија
10. Владимир Благојевиќ / Црната Аурора
11. Маја Ѓуреска / Тактилис
12. Милена Атанасова / Мириса на дожд
13. Иван Пешевски / МАГ
14. ДОМИНИУМ / МАМКА – Македонска мушичка
15. Јулија Манојлоска / Транспарентни сенки
16. ДАСТА / Пикселација
17. Мартин Манојлоски / Фотографија – објект
18. ФОТО КИНО КЛУБ Битола / Работилница за изработка на стоп анимација
19. Јордан Николов / Играчките на Др. Бре – аудио книга
20. ФАД, ЕУРМ / Креативна синергија – Оддел графика: Природата не повикува 3Д улична уметност