НОВА, Скопје

11a-NOVA 11-NOVA 11b-NOVA
Изложба на ученички дела „Создава-старо во ново

1.  Диптих на дрво, Без наслов, димензии150х80 см, комбинирана техника, направено од Андреа Велковска. / 2. Диптих на картон, Без наслов, димензии 100х70 см, комбинирана техника, направено од  Андреа Велковска.
3. Висечка форма/фустан, Без наслов, димензии 200х150 см, комбинирана техника, направено од Тамара Грозданова. Автор: д-р Марјана Костојчиноска Узунчева, уметник/професор. Се изложуваат ученички дела кои се работени како дел од проекти за рециклирање. Се рециклираат и создаваат нови дела кои живеат  сами за себе.