ПОРТРЕТ

1a-FDU 1-FDU-Skopje

Претставување на Катедрата по филмска режија при Факултетот за драмски уметности  на УКИМ. Колаж  на филмови од повеќе автори со различен естетски и режисерски пристап на темата ПОРТРЕТ.  (Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wild). Режисери: Коста Марковски, Батухан Ибрахим, Борјан Стојков, Борјан Зафировски (професор).