Бирократски лавиринти(_ cracy)

2-birolratski-lavirinti

Бирократски лавиринти(_ cracy). Автор: Иван Ивановски, уметник/аниматор, соработник: Билјана Димитрова, работилница за сито печат – Партизанска штампа. Рачно направена книга со визуелен наратив, изработена на сито печат во 20 примероци, во која се претставени македонските бирократски мистерии.