ДЕВЕТКА

1-Devetka-Final-(1)

ДЕВЕТКА, стрип-магазин. Стрип-квадрат, Скопје (стрип-автори: Игор Јовчевски, Никола Темков, Смиле Цветановски, Тони Анастасовски, Иванчо Николов и други). Стрип-магазинот е составен од неколкукратки стрипови и текстови кои зборуваат за смислата на стрипот.