Интервенции во форма и боја

1-Julija-Manojlovska

Интервенции во форма и боја (ликовна инсталација од вертикални, обоени рибарски конци). Автор: Јулија Манојлоска  (сликарка), соработник: Андреј Миневски (уметник). Делото претставува визуелна ликовна сензација. Целта на инсталацијата е да се предизвика размислување и доживување на просторната уметност од еден друг аспект. Идејата за оваа инсталација потекнува од генетски модифицираната храна и консумеризмот.