Медалхо-ПРОПИМЕД, проект дизајн на керамичка амбалажа

1 2

Медалхо-ПРОПИМЕД, проект дизајн на керамичка амбалажа. Автори: Марија Стајиќ, Катерина Р. Ивановска и Љубомир Ракиџиев (фамилијарен бизнис).  Изработка на брендирана картонска амбалажа за пакување на дизајнирани керамички предмети во кои се полни мед и прополка  (грне, потиње, шишенца, лажички, чашки). Овој сервис привично е изработен во порцелан, а во следна фаза, по затварањето на „Порцеланка“ во Велес , иновирана е технологија за непропустлива керамика од која се изработени неколку автентични предмети. Спакуваниот  финален производ е наменет за потенцијални купувачи –туристи (домашни и странски) кои при престој на аеродромите во Македонија, во хотелите и слично, би ги купувале како сувенир-спомен, збогатен со македонски мед и домашна ракија облагородена со прополис.