Мебел од отпадно железо

1-Andrej-Minevski

Мебел од отпадно железо (мебел дизајн). Андреј Миневски (автор, вајар), соработник: Исмет Рамиќевиќ (професор, вајар). Станува збор за три елементи – клупа од железо, маса и ламба. Целта е со уникатните, стилизирани предмети од отпадно железо, да се долови атмосфера на мебел конформизам. Контрадикторноста на конформизмот и отпадното железо како материјал е основната идеја на оваа контрадикторна поставка. Мебелот се изработува врз принципите на заварување на отпадно железо.