Македонскиот стрип во изданијата на новосадски „Дневник“

0-Lunov-Magnus-strip---0 1

3 2

Македонскиот стрип во изданијата на новосадски „Дневник“. Автор:  Александар Стеванов, публицист и графички дизајнер (Стрип-центар на Македонија – Велес, Комик бру, Афинити прес, Тексас џулери…). Коавтори на делото: Дарко Богданов (ликовен уметник и стрип-автор),
Сашо Гачев (графички дизајнер и драматург) и Александар Стеванов (дизајнер). Книга во која се застапени стрипови на наши автори објавени во изданијата на „Дневник“ од Нови Сад.