Мондријан од наше маало

1-Krste-Gakov 2-Mondrian5 3-mondrian3

Мондријан од наше маало (мебел дизајн). Автор: Крсте Гаков, дизајнер на облека и столар. Добитник на многу награди од областа на дизајнот и иновативноста. Проектот „Мондријан од наше маало‘‘одразува  инспирација од опусот на Мондријан преку создавање  на мебел дизајн (маси и други елементи за внатрешно уредување), од природни материјали (повеќе видови на дрво).