НОВА

1 2 7

6 5 4

3

НОВА – Меѓународно училиште, Скопје. Ликовна презентација на ученички дела–Создавај старо во ново (2 дел) / Бојата како ликовен израз. Рециклирање и декорирање на стари дрвени  столици.  Ментор: д-р Марјана Костојчиноска Узунчева и учениците од НОВА како автори и изведувачи.