ПРОЦЕС (Биљана и Братислав Бранковиќ – архитекти). ПРОЦЕС/Биографија

2-archiPLAY_1 3-archiPLAY_2 1-archiPLAY_profile

ПРОЦЕС (Биљана и Братислав Бранковиќ – архитекти). ПРОЦЕС/Биографија – Нов, смел бренд на дизајнерски играчки и разиграни едукативни алатки, со архитектонски „твист“. Дизајнирани од архитекти за мали и големи деца. Предавање: АрхиПЛЕЈ Патување – од алатки во работилница до дизајнерски играчки. АрхиПЛЕЈ  работилница: Деца ќе градат куќи од хартија во различни форми, ќе си играат и учат со нив. Ќе изградиме луда кула, ќе мериме „од око“ и ќе решаваме визуелни сложувалки.