Тркалезни форми

ФОТОГРАФИЈА-1 ФОТОГРАФИЈА-2 ФОТОГРАФИЈА-3

Тркалезни форми (дигитални фотографии). Автор: Дејан Џолев, филмски режисер и визуелен уметник. Соработник:Крсто Златков, маркетинг специјалист и филмски продуцент. Тркалезни форми претставува експериментален проект (во постојан процес) кој се стреми кон редефинирање на портретните принципи и анатомија.