Архива 2012

ФЕСТИВАЛ ЗА КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ СКОПЈЕ КРЕАТИВА 2012

Име на авторот/компанијата: Арс Акта Институт за уметности и култура Наслов на проектот: Визуелни индустрии Синопсис: Целта на овој проект е да се даде значаен придонес во рамки на имплементацијата на културните индустрии во Македонија и да се влијае врз востановените принципи и…