ФИЛМСКА ПРОГРАМА

ПОРТРЕТ

Претставување на Катедрата по филмска режија при Факултетот за драмски уметности  на УКИМ. Колаж  на филмови од повеќе автори со различен естетски и режисерски пристап на темата ПОРТРЕТ.  (Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the…