ИНФО МЛАДИ И КРЕАТИВНИ 2017

Креативна работилница: Изработка на лантерни од рачно изработена хартија, медиум: целулоза

Ментор: Ива Јосифова. Учесници: Теодора Ангеловска, Кристијан Димишковски, Сара Костадиновска, Симона Георгиевска, Арифе Касуми, Тамара Живковиќ (СУГС Владо Тасевски, Скопје). Идејата е, пред сè, преку медиумот ЦЕЛУЛОЗА, или како што е познат кај нас, рачно изработена хартија, да се развие…

Креативна работилница: Моден дизајн и моделирање

Ментор: Маре Трајковска Стефаноска – моден дизајнер. Учесници: Учениците од СУГС Кочо Рацин, Скопје. Програма за работа со средношколци. Целта на програмата е создавање на колекција, односно, преку самиот процес да го осознаат модниот дизајн и неговите карактеристики и да…

Креативна работилница: 3Д Видео анимација за Скопје

Ментор: м-р Бобан Јоксимоски, асистент на ФИНКИ. Учесници: Средношколци од Скопје. Цел: Изработка на видео анимација за Скопје користејќи го софтверскиот пакет Maya. Бобан Јоксимоски е роден 1986 година во Скопје. Дипломирал на ФЕИТ во 2008 година, а магистрирал на…

Креативна работилница: ИЗРАЗУВАЊЕ СО ПОМОШ НА ПЛАКАТ

Ментор: М-р Ладислав Цветковски, вонреден професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за ликовни уметности. Соработник:  М-р Ангелина Дамјаноска- Наумоска, професор по визуелни уметности во средното училиште „Јосип Броз Тито“ во Скопје. Учесници: Ученици од трета година,…