инфо млади@креативни

Работилница за ,,Развивање на веб–страници и веб-апликации прекуJava Script“

Работилница за ,,Развивање на веб–страници и веб-апликации прекуJava Script“

Работилница за ,,Развивање на веб–страници и веб-апликации прекуJava Script“. Ментор на работилницата: Адмир Хусеини. Соработници: СУГС Гимназија ,,Раде Јовчевски Корчагин“ – Скопје: Јана Мирчева, Тамара Георгијева, Елена Најдова, Ленче Владимирова, Дамјан Георгиевски, Марија Штергииска, Дамјан Ѓорѓиев, Петар Петров, Филип Јованов,…

Работилница за ,,Стоп анимација“

Работилница за ,,Стоп анимација“

Работилница за ,,Стоп анимација“. Ментор: Македонка Тошевски, соработници/ученици: СУГС ,,Јосип Броз Тито“: Стефани Тримчевска, Ивона Симонова, Делфина Саздовска, Виктор Младеновски, Теа Керметчиева, Хела Јовановиќ, Ива Величковска, Марија Јакимовска, Андреа Јовановиќ, Надица Ангеловска. Работилницата е наменета за изработување на стоп анимација…

Работилница ,,Дигитална фотографија“

Работилница ,,Дигитална фотографија“

Работилница ,,Дигитална фотографија“. Ментор: Игор Тодоровски, соработници-ученици: СУГС ,,Никола Карев“: Јован Петкоски, Матеј Јуруков, Љубомир Јовчевски, Емилија Стојаноска, Сара Вукелиќ, Ивана Поповиќ, Давид Стојкоски, Бисера Атанасова, Мартина Каракаковска, Андреа Арсовска, Бојана Пачемска, Искра Матиќ, Софи Јанкоска, Мија Бојковска, Нена Петковска.…

Работилница за креативно драмско пишување

Работилница за креативно драмско пишување

Работилница за креативно драмско пишување. Ментор: Милош Б. Андоновски (педагог, режисер). Соработници /ученици: СУГС „Орце Николов“ Скопје, Јана Петровска, Стефан Домазетовски, Николија Пехчевска, Стефанија Трпеска, Мила Божиновска, Благоја Нацковски, Искра Целаковска, Томи Андреев, Надја Поповска, Јована Чалоска, Калина Петковска, Ева…

Работилница за моден дизајн

Инфо Млади@Креативни – Работилница за моден дизајн Со цел да се опфати комплексноста на креативниот процес на изработка на моден дизајн, (ликовната едукација како фундамент) работилницата во прв план ја постави ликовната интервенција на ткаенините (запознавање со техниките на рачно…

Работилница за развој на кратки филмски сценарија и снимање краток игран филм

Работилницата за развој на кратки филмски сценарија и снимање краток игран филм се состоеше од неколку фази.  Во првата учениците ги запознав со филмот како медиум,  со начинот како да се дојде до идеја за филм, со формите за развој…

Работилница за изработка на македти, Архитектонско моделирање

Учесниците изработија модели на избрани архитектонски објекти во Скопје: арх.Лудјек Кубеш: 3 објекти за домување на ул. Орце Николов, арх.Вацлав Клишевски, арх.Јержи Мокжињски, арх.Еугењуш Вјежбицки: Музеј на современа уметност, Одбрани архитектонски објекти од светската архитектура: арх.Александар Веснин, арх.Виктор Веснин: Редакција…

Работилница за современа кулинарика

Работилница за современа кулинарика – Ментор на работилниците: Марк де Јонг Многу сум горд што сум дел од проектот „ИнфоМлади@Креативни“, кој се спроведува во соработка со Скопје креатива. Мојот концепт во оваа програма е преку различни работилници со учениците од…

Работилница за веб дизајн, Skopje 2 WEB – ФИНКИ

Skopje 2 WEB – работилница за веб дизајн, @FINKI Во период од 8 до 10 април 2016 година, во организација на Студентскиот парламент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), а поддржан од Град Скопје се реализира 3-дневна обука…