инфо млади@креативни

Работилница за моден дизајн

Инфо Млади@Креативни – Работилница за моден дизајн Со цел да се опфати комплексноста на креативниот процес на изработка на моден дизајн, (ликовната едукација како фундамент) работилницата во прв план ја постави ликовната интервенција на ткаенините (запознавање со техниките на рачно…

Работилница за развој на кратки филмски сценарија и снимање краток игран филм

Работилницата за развој на кратки филмски сценарија и снимање краток игран филм се состоеше од неколку фази.  Во првата учениците ги запознав со филмот како медиум,  со начинот како да се дојде до идеја за филм, со формите за развој…

Работилница за изработка на македти, Архитектонско моделирање

Учесниците изработија модели на избрани архитектонски објекти во Скопје: арх.Лудјек Кубеш: 3 објекти за домување на ул. Орце Николов, арх.Вацлав Клишевски, арх.Јержи Мокжињски, арх.Еугењуш Вјежбицки: Музеј на современа уметност, Одбрани архитектонски објекти од светската архитектура: арх.Александар Веснин, арх.Виктор Веснин: Редакција…

Работилница за современа кулинарика

Работилница за современа кулинарика – Ментор на работилниците: Марк де Јонг Многу сум горд што сум дел од проектот „ИнфоМлади@Креативни“, кој се спроведува во соработка со Скопје креатива. Мојот концепт во оваа програма е преку различни работилници со учениците од…

Работилница за веб дизајн, Skopje 2 WEB – ФИНКИ

Skopje 2 WEB – работилница за веб дизајн, @FINKI Во период од 8 до 10 април 2016 година, во организација на Студентскиот парламент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), а поддржан од Град Скопје се реализира 3-дневна обука…