Професионални изложби 2015

финки

За Факултетот Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) е формиран во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ), кој е највисоко рангиран универзитет во Македонија, според 4ICU World University Ranking. Основна цел и дејност на…

TIRANA ARCHITECTURE WEEK

Сајмир Кристо, Еранда Јанку Проект: TIRANA ARCHITECTURE WEEK Држава: Албанија Tirana Architecture Weeks 2014 (TAW) е организирана со цел промоција на размена на знаења помеѓу професионалци на национално и интернационално ниво како би се зголемил јавниот интерес во архитектурата и…

Изет Цури

Изет Цури Држава: Франција Ревија на студенти / Изложба Презентација за негова работа Отварање 16 септ Изет Цури реномиран моден дизајнер со потекло од Макеоднија, кој повеќе од 40 години активно работи на француската модна сцена. Неговите клиенти се Нermes,…

Проектирајќи ја Албанија

Проект: Проектирајќи ја Албанија Држава: Албанија Во рамките на TAW ( Tirana Architecture Week), “Projecting Albania” цели кон пректирање на Албанија на територијално и архитектонско ниво. Ова ќе биде изложба на најдобрите визии кои ја проектираат иднината на Албанија. На…

School of Visual Arts

Учесници: Мирко Илиќ, Стефан Сагмајстер, Милтон Глејзер, Сејмор Хваст… Држава: New York, САД “Underground Images” обединува повеќе од 50 од мноштвото постери создадени во School of Visual Arts (SVA) за изложување во огромниот Њујоршки подземен транспортен систем, нудејќи поглед кон…

Designed.rs Packtivity

Проект: Designed.rs Packtivity Учесник: Ивана Срдановиќ Држава: Србија Ивана е главен и одговорен уредник на порталот designed.rs и иницијатор и организатор на првиот српски и регионален фестивал за пакување и амбалажа Packtivity. Ивана е долгогодишен новинар и основач на Српската дизајн…

ЈУС

Проект: Јус Учесник: Марко Миладиновиќ, Дарко Миладиновиќ Држава: Словенија Достигнувањата во подрачјето на дизајнот и техничките решенија се заборавено наследство на нашата бивша држава- Југославија. Создателите на овој дизајн упорно го нарекувале истиот „соцреализам“. Врвните решенија, занимливите и квалитетни производи, како…

Студио АРМАДА – Марко Миладиновиќ

Учесник: Марко Миладиновиќ Држава: Словенија Армада е креативно дизајн студио специјализирано за брендинг. Поседува големо портфолио на успешни идентификации и брендинг, како и концепти и бизнис стратегии за развој. Работат со клиенти кои исклучиво ја препознаваат оргиналноста на идеиите и го…