Професионални

Агро дизајн (Грција)

Изложба-проект: Agrodesign, Лабораторија за идустриски дизајн, Школо за визуелни и применети уметности, Универзитет Аристотел, Солун, Грција. Соработници: Д-р Георгиос Лиамадис, доцент, раководител на Лабораторијата за индустриски дизајн, Аристотел Универзитет. Истражувачи-соработници: Евгенија Фалиариду и Пенелопе Пападимитраки, Лабораторија за индустриски дизајн. Лабораторијата…

Студио дизајн 2 (Косово)

Изложба: Универзитет за бизнис и технологија, Факултет за архитектура и урбано планирање, Приштина, Косово. Тема: Студиo дизајн 2, 4. семестар, додипломски студии Тип на градба: Културен објект Професори: Арбер Садики, Бануш Шикериу Студенти: Рина Кадриу, Бехар Незирај, Газменд Абази, Егзон…

Изложба на Гезим и Арбер Архитекти – (Швајцарија/Косово)

Институција: Универзитет за бизнис и технологии, Факултет за архитектура и урбано планирање, Приштина Тема: Студио дизајн 2, дипломска работа. Вид на градби: културни градби. Професори: Арбер Садики и Бануш Шигериу. Студенти: Рина Кадриу, Бехар Незирај, Газменд Абази, Егзон Никчи, Ендрит…