ИЗЛОЖБИ 2018

GAME BOARD ON

GAME BOARD ON

BOАRD GAME ON! (Мултимедијален проект – изложба на Archona Games, Final Frontier Games и Lynx Animation Studios; проекција, предавање и простор за играње на друштвени игри). Автор: Катарина Блажевска Угарковиќ (продуцент), соработници: Марко Угарковиќ (продуцент), Марио Савовски (дизајнер на игри),…

МемоАрх

МемоАрх

МемоАрх. Автор: м-р Екатерина Намичева, архитект, соработник: проф. д-р Петар Намичев, универзитетски професор. Преку експериментална интерактивна поставка на илустрации од фасадните решенија на палатите и нивна графичка обработка, би се раширила меморијата за палатите и заинтересираноста за нив меѓу младите.…

Фотокопирница на љубовта

Фотокопирница на љубовта

Фотокопирница на љубовта (групна изложба). Арт Еквилибриум, Гевгелија,  уметници: Владимир Лукаш, Елизабета Линднер,  Јана Јакимовска, Бернхарда Хсилко, Тома Димовски, Кристијан Крстевски. Групна изложба на шест  уметници кои творат по инспирација на песната „Фотокопирница на љубовта“ на Бошко Бозаџиевски.  Изложбата се…

Тркалезни форми

Тркалезни форми

Тркалезни форми (дигитални фотографии). Автор: Дејан Џолев, филмски режисер и визуелен уметник. Соработник:Крсто Златков, маркетинг специјалист и филмски продуцент. Тркалезни форми претставува експериментален проект (во постојан процес) кој се стреми кон редефинирање на портретните принципи и анатомија.

Интервенции во форма и боја

Интервенции во форма и боја

Интервенции во форма и боја (ликовна инсталација од вертикални, обоени рибарски конци). Автор: Јулија Манојлоска  (сликарка), соработник: Андреј Миневски (уметник). Делото претставува визуелна ликовна сензација. Целта на инсталацијата е да се предизвика размислување и доживување на просторната уметност од еден…

Симболично поврзување

Симболично поврзување

Симболично поврзување (2 скулптури во комбинирана техника – хартија, пилевина, платно од јута, челична мрежа, дрвена конструкција, семки од праска и кајсија). Весна Петрушевска (автор/вајар); Центар за креативен меѓународен дијалог – Скопје. Жената преку визуелното уметничко претставување е израз на…

Мондријан од наше маало

Мондријан од наше маало

Мондријан од наше маало (мебел дизајн). Автор: Крсте Гаков, дизајнер на облека и столар. Добитник на многу награди од областа на дизајнот и иновативноста. Проектот „Мондријан од наше маало‘‘одразува  инспирација од опусот на Мондријан преку создавање  на мебел дизајн (маси…

НОВА

НОВА

НОВА – Меѓународно училиште, Скопје. Ликовна презентација на ученички дела–Создавај старо во ново (2 дел) / Бојата како ликовен израз. Рециклирање и декорирање на стари дрвени  столици.  Ментор: д-р Марјана Костојчиноска Узунчева и учениците од НОВА како автори и изведувачи.