ПРЕЗЕНТАЦИИ И НАГРАДИ

MAGDA Summer GameDev Travelling Sideshow – презентација

Македонска асоцијација за развивање игри – МАГДА Битола; Петар Котевски, претседател на МАГДА, Сузана Трајковска – Кочанковска, проект-менаџер. Мини изложба на видео игри кои во моментов се изработуваат на територијата на Република Македонија, со можност да се испробаат и да…

Зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability) – IME, поддршка на нови и постоечки стартапи и бизниси – Презентација

Емилија Јованова Стоилкова, експерт за развој на вештини. Целта на оваа иницијатива е да им се помогне на младите дизајнери-претприемачи во процесот на развој на својата бизнис-идеја преку предакцелерациска програма како менторска поддршка од искусни претприемачи со една долгорочна цел…