Едукативни

Синергија на науката и уметностите како предуслов за креативност и иновативност (Грција)

Презентација: Синергија на науката и уметностите како предуслов за креативност и иновативност: клучните проекти на Лабораторијата за индустриски дизајн, АУ. Презентацијата ќе биде фокусирана на клучните проекти на Лабораторијата за индустриски дизајн, каде што дизајнот и истражувачката работа се развија…

Агро дизајн (Грција)

Овој проект беше иницијатива на Лабораторијата за индустриски дизајн, АУ, истиот во соработка со лабораториите на Школата за агрикултура на Аристотел универзитетот, во Солун. Ова интердисциплинарно партнерство тежнееше да започне отворен истражувачки процес за редефинирање на врските помеѓу агрикултурата и…

Капана: креативен кварт – Ренeта Георгиева (Бугарија)

Капана: креативен кварт е иницијатива на Фондацијата Пловдив 2019, која цели кон активирање на потенцијалот на Капана, стар урбан предел во Пловдив, за користење на интегрирани активности кои ќе ја развиваат зоната во правец на прв кварт на креативните индустрии…

Реинвенција на јавните библиотеки со 3Д печатење и електронско издаваштво – Кристијан Бенич (Хрватска)

Презентација на Кристијан Бенич (Градска библиотека, Риека) Наслов: Реинвенција на јавните библиотеки со 3Д печатење и електронско издаваштво: како библиотеките го помагаат развојот на креативните индустрии Во последните дваесет години јавните библиотеки поминуваат низ деликатен процес на специфични промени. Традиционално,…

Тапио и М.А.М. воздушни торби – Ана Лишч (Полска)

Презентација: Општествените аспекти и одржливоста во проектите: Тапио и М.А.М. воздушни торби Како дизајнер посветувам внимание на социјалните аспекти на проектите и верувам дека дизајнот ориентиран кон истражување би можел да одговори на потребите на луѓето. Во мојата презентација би…

Како соработките и создавањето работни простори ја потхрануваат креативноста – Игор Трупина (Словенија)

Презентација: Како соработките и создавањето работни простори ја потхрануваат креативноста Подобро од филозофијата „Направи сам“, филозофијата „Направи со другите“ е дури поинтересна и продуктивна. Комбинирајќи платформа за соработки и создавање простори, Креативниот центар Полигон делува како креативен каталист, каде што…

Модулар – Нина Нинеска (Македонија)

Презентација: Модулар интернет креативна платформа, заедница, продавница Презентер: Нина Нинеска Модулар ја поттикнува креативноста, поврзува креативци, создава можност за продажба, размена на креацијата. Модулар е за уметници, дизајнери, куратори, архитекти, галерии, коцепт продавници, производители и љубители на изворни креации, консументи…

NeoTV – од идеа до реализација

Содржина: Развојот на технологијата овозможува креативен пристап во изнаоѓањето на решенија за секојдневието. Согледувајќи ги потребите на модерниот живот и распространетоста на интернетот, NeoTV произлезе како иновативен производ изработен од македонски инжiнери на кои целта им беше да овозможат телевизија…