Master class (lectures )

Од суров материјал до рециклирање – Карл Малмвал, ИКЕА (Шведска)

Мастер клас со Карл Малмвал: Од суров материјал до рециклирање, од ИКЕА до решенија за мали простори Краток опис: Да се учи од најголемата фирма за изработка на мебел во светот и да се искористи ова искуство за развој на…

Уметност на материјализирање, Хајдулф Гернгрос (Австрија)

Перформанс – предавање со Хајдулф Гернгрос: Уметност на материјализирање Опис: Ќе демонстрирам како да се материјализираат јазикот, мерките и пропорциите. Хајдулф Гернгрос е роден во 1939, во Котшах, Каринтија. Тој живее и работи во Виена, во 1958 год. стекнува искуство…