РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕДАВАЊА, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Кети Талевска

Кети Талевска

Кети Талевска, фотограф и видео-монтажер. Работилница за видео-монтажа, претставување на основните алатки за видео-монтажа. Создавање на конечен видео-запис од веќе снимени материјали. Компјутерска изработка на видео во програмата AdobePremiere.

IT Лабс

IT Лабс

IT Лабс. Ненад Здравковски е front-end програмер и дизајнер на корисничко искуство. Со повеќе од 8-годишно искуство, работејќи на корисно онлајн искуство, тој има развиено вештини кои се особено важни во стратегијата на креирање на содржини, информатичка архитектура, дизајн на…

EnterpriseEuropeNetwork во Македонија

EnterpriseEuropeNetwork во Македонија

  EnterpriseEuropeNetwork во Македонија – Мрежа на бизнис можности. Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Стопанска комора на Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Презентација/Презентер: Емилија Митевска.