Едукативни

Агро дизајн (Грција)

Овој проект беше иницијатива на Лабораторијата за индустриски дизајн, АУ, истиот во соработка со лабораториите на Школата за агрикултура на Аристотел универзитетот, во Солун. Ова интердисциплинарно партнерство тежнееше да започне отворен истражувачки процес за редефинирање на врските помеѓу агрикултурата и…

Размислување во текстил – Викторија Новак (Полска)

Како одлуките на дизајнерите делуваат врз изгледот на текстилните производи? Заднината на дизајнирање на текстил при модифицирање на изгледот и карактерот на текстилот. Викторија Новак (Полска) е млада дизајнерка на текстил, периодов живее и работи во Лоџ. Во 2016 год.…

Кроудфандинг – Лука Пишкорич (Словенија)

Во последните три години Словенечката заедница за кроудфандинг одбележа завиден успех со неколку успешни кроудфандинг кампањи кои ги засилуваат младите иноватори и креативни професионалци да ги развијат своите проекти и да се стекнат со глобална публика. Работилницата ќе се фокусира…

Илуминациите и нивната примена во издаваштвото – Никола Пијанманов, Роберт Алаѓозовски
(Култ Транзен),

Илуминирањето е ликовен стилски израз низ кој преку минијатури, иницијали, орнаментика и декорации естетски се оформуваат книгите и ракописите, се отсликуваат маргините, кориците, а понекогаш и цели страници од книгата (според темата на ракописот или по слободен избор на илуминаторот).…

3Д анимација, реконструкција на археолошки локалитети во служба на туристичко-едукативна промоција – Ивица Стоимановски

Проектот има за цел да направи експеримент како одредено систематско истражување на одредена археолошка сонда може да се визуелизира со користење на 3Д моделирање. Целта е коористењето на ЗД визуелизацијата во целиот процес на истражување на полето на еден археолошки…