Графички

Македонски орнаменти – Вера Христовска

  Боенката прикажува дел од македонската етно традиција, која изобилува со геометриски орнаменти со различни јаки бои, а претежно ги сретнуваме во народните везови, на носии, марами, чаршафи во разни големини кои се користеле за на маси, креденци, черги и…

Живот во рамка – Драгана Евтимова и Владимир Лукаш

Изложба – инсталација каде што сликата се обидува да се соедини со зборот. Ова е еден вид хибрид, кој се обидува да состави пораки со различни значења, односно медиум за изразување свест за развивање лична приказна со експериментирање на ракописи…

Скопје стипува – Стрип центар на Македонија

ИЗЛОЖБА И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ПО ПОВОД ОБЈАВЕН СТРИП КОНКУРС НА НИВО НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА  ОД СКОПЈЕ Преку оваа активност ќе се продолжи веќе установена традиција,којашто започна лани, токму на „Скопје креатива“. Во март оваа година  беше објавен конкурс…