СТУДЕНТСКИ ИЗЛОЖБИ

Де Стијл: структури во просторот

Де Стијл: структури во просторот

Де Стијл: структури во просторот (студентска изложба – Асамблаж, 12 релјефи, линеарни и колористички интервенции). Екипа: акад.сликар и диа.м-р Наташа Милованчев, редовен професор на Архитектонскиот факултет, УКИМ, ментор,  диа.м-р Дарко Драгановски, соработник-ментор, диа. Марина Убавкова, соработник-ментор. Соработници-студенти: Наташа Темова, Мартина…

Госпоѓиците од Авињон

Госпоѓиците од Авињон

Госпоѓиците од Авињон, 3Д транспозиција на „Госпоѓиците од Авињон“ од Пабло Пикасо, тродимензионален колаж од картони со колористички интервенции. Проф. Елизабета Аврамовска, академски сликар, и Андреј Дојчиновски, демонстратор – апсолвент на Архитектонски факултет. Студенти на прва година на Архитектонскиот факултет…

Реални модели на дизајнирани производи

Реални модели на дизајнирани производи

Реални модели на дизајнирани производи  – групна изложба на дела од студенти на насоката Индустриски дизајн. Производи дизајнирани и изработени од студенти на насоката Индустриски дизајн на Машинскиот факултет во Скопје: светилки, масичка, садови за овошје. За изработката се користени…

Меѓународен балкански универзитет – Скопје, Факултет за уметност и дизајн

Меѓународен балкански универзитет – Скопје, Факултет за уметност и дизајн

  Меѓународен балкански универзитет – Скопје, Факултет за уметност и дизајн. 1. Second signal, 2. East waterfall, 3. Ramet Hotel, студентска вежба, дигитален принт, фотоманипулација, А1 формат.  Автор: Бејтула Идризи, студент. 1. Сина Динамика, 2. Црвена осаменост, студентска вежба, графика,…