УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИЗЛОЖБИ

МЕЃУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ / ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Факултетот за уметност и дизајн располага со три студиски програми: Графички дизајн, Визуелна уметност со ликовна педагогија и Визуелна уметност и медиуми. На Одделот за графички дизајн се вклучени курсеви на кои се посветува внимание за развој на специфични вештини,…

Универзитет за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова академија, Скопје – Париз – Ротердам – Есен

Универзитетот црпи искуства од соработките со реномирани европски образовни институции како што се: Rotterdam Dance Academy од Ротердам, Холандија, Folkwang University of the Arts од Есен, Германија, и ESRA од Франција, со коишто има склучено договори за соработка при реализирањето…

ВЛЕЗИ-Архитектонски факултет Скопје

  Миа Шириќ, апсолвент-магистрант на Архитектонски факултет-Скопје. Редовен проф. Елизабета Аврамовска, академски сликар. Студенти соработници:Теодора Богданоска  / Стефан Василевски  / Ивана Милева/ Љубица Ефтимова / Ивана Коцевска / Андријана Ристевска/ Христина Царовска/ Марија Грчева / Мејада Калиси / Калина Прелиќ…

ECO WORLD – изложба на прототипи

Машински факултет, Скопје Група студенти од насоката Индустриски дизајн на Машинскиот факултет. Студентите од насоката Индустриски дизајн изработија прототипи на светилки и парчиња мебел во рамките на предметот ЕКО дизајн, под менторство на проф. д-р Татјана Кандикјан. Со примена на…

ФЛУ, Скопје

Од 1988 година, Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Фондацијата „Драгутин Аврамовски-Гуте“, традиционално ја организираат студентската ИЗЛОЖБА НА ГРАФИКА. Која три децении е дел од професионалните искуства кои ги стекнуваат студентите на ФЛУ.…