Фестивалски Форум

Фестивалски Форум – 6.Скопје креатива 2017 

ПРОГРАМА (6 мај 2017)

 

Главен гостин

Франк Зиренберг

1

Модератори

Иван Мирковски/ Нина Николиќ

 Participants

1. Кристина Лозановска, Горјана Јордановска / Отворена уметност

2

  1. Газменд Ајруловски, CTO &co-founder @ INS / (ИТ) продукти и што со нив откако ќе ги развиеме

3 4

  1. Марија Милошевска / #МАкедонскаМушичКА

5

4. Маја Ѓуреска / Проект: Тактилис /

5. Неда Дамчевска, Милена Атанасова / Проект: Мириса на дожд

6. Модулар / Нина Нинеска

6

7. Летз – првиот АКТИВЕН асистент за лична продуктивност / Нино Карас

7

8. Стартап Македонија / Игор Маџов

8

9. Емкице (Euro-Macedonian KIC) / Илија Вучков

9

10. Design thinking за развој на (социјални) иновации и нови (социјални) бизниси

/ Софија Богева, Александар Лазовски

10

11. Swiss EP – Swisscontact /  Нина Николиќ

11

12. Предностите од градењето на заедницата / Емир Слезовиќ

12

13. Креативноста како почетна точка за основање иновативен бизнис / Катарина Кречева

13

14. Фондација ПСМ / Оливера Аритоноска

14

15.Фотографијата и видеото како клучна содржина во веб-дизајнот во Македонија / Димитар Атанасов /

15

16.CEED HUB Skopje / Swiss Contact / IME / Ѓорѓи Кушевски/ Лидија Дамческа / Емилија Јованова Стоилкова

16

17. Crowdfunding како алтернативен концепт за финансирање / Иван Јованов, Илија Станковски

17